x
K Q D

Mbledhja e Këshillit të Qarkut Durrës

[layerslider id=”39″] [space line=”no”] Me datë 15.10.2015 në sallën e Këshillit të Qarkut Durrës u zhvillua mbledhja e parë e këtij Këshilli, e cila u thirr dhe u drejtua  nga […]

Takimi me ekuipazhin e nëndetëses turke TCG PREVEZE

[layerslider id=”38″] [space line=”no”] Gjatë një takimi me pjesë të ekuipazhit të Nëndetëses Turke “TCG PREVEZE”.

Takim informues me ekspertë, përfaqësues të qeverisjes vendore dhe të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Kosovës.

[layerslider id=”37″] [space line=”no”] Gjatë një takimi informues dhe shkëmbimit të eksperiencave mbi zhvillimin rural, mbrojtjes tokës bujqësore dhe aspekteve të tjera lidhur me këto problematika me grupin e ekspertëve, […]

Takimi me ekuipazhin e Anijes së Rojes Bregdetare Turke “TCSG YASAM”

[layerslider id=”36″] [space line=”no”] Gjatë një takimi me pjesë të ekuipazhit të Anijes së Rojes Bregdetare Turke “TCSG YASAM”. Qëllimi i vizitës së Anijes në portin e Durrësit ishte trajnimi dhe […]

Njoftim Shpallje fituesi

Njoftim për Shpallje Fituesi   Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut VII pika 22 e […]

Takimi me studentët gjermanë të shkollës verore

[layerslider id=”35″] [space line=”no”] Gjatë një takimi në ambientet e Këshillit të Qarkut Durrës dhe grupin e studentëve Gjermanë të nivelit master, në fushën e Planifikimit të territorit, Turizmit, Shkencave […]

Promovimi i Turizmit në qytetin e Durrësit

[layerslider id=”34″] [space line=”no”] Pushimet e familjeve kosovare në bregdetin e Durrësit kanë qenë pjesë e interesimit mediatik të Radio Televizionit shtetëror të Kosovës në bashkëpunim me Institucionin e Këshillit […]

Njoftim për vend pune Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive – 1 (një) Specialist finance në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse- kategoria e pagës III-b

  Njoftim për vend pune Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive   Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25 të ligjit […]

Gjatë homazheve në Mauzoleumin e Dëshmorëve, me rastin e 70 vjetorit të çlirimit të vendit.

[layerslider id=”33″] [space line=”no”] Parakalimi përpara pllakatave përkujtimore të dëshmorëve të Durrësit solli në vëmendje kujtimet për ta, për përpjekjet dhe heroizmin i cili u kurorëzua nëpërmjet Luftës Antifashiste Nacional […]

Në takimin solemn të organizuar me rastin 28 Nëntorit Festës së Pavarësisë

[layerslider id=”32″] [space line=”no”] Duke kujtuar dhe nderuar me respekt dhe mirënjohje patriotët shqiptarë dhe të gjithë ato që kontribuan dhe që bënë deri sakfrificën më sublime, falën gjakun për […]