x
K Q D

[layerslider id=”37″]

[space line=”no”]

Gjatë një takimi informues dhe shkëmbimit të eksperiencave mbi zhvillimin rural, mbrojtjes tokës bujqësore dhe aspekteve të tjera lidhur me këto problematika me grupin e ekspertëve, përfaqësuesve të qeverisjes vendore dhe atyre të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor nga Kosova.