x
K Q D

Mirësevini

në webfaqen e Këshillit të Qarkut Durrës!

Mirësevini

në webfaqen e Këshillit të Qarkut Durrës!

Publikime

Njoftime - Shpallje - Lajme

Transparenca

Të dhënat mbi informimin dhe ankesat

Këshilli i qarkut durrës

Synimi jonË


1. Zhvillimi rural dhe i agrobiznesit në qarkun e Durrësit.
2. Partneritet korrekt mbi projektet e Bashkimit Europian.
3. Zhvillimi i një turizmi të qëndrueshëm.
4. Shërbim rigoroz për të gjithë qytetarët.
5. Përmirësimi i vazhdueshëm mbi politikat e zbatuara brenda qarkut.

Kryetari

z. Alfred Mullaraj

Çfarë shërbimesh

OFROJMË?

Tituj vendorë

Vërtetime urbanistike

Praktika "Dëshmor i Atdheut"

Vërtetime përpara '91

Shërbim nga DAMT

Shërbim për fatkeqësitë natyrore

tË dhËna pËr
QARKUN DURRËS

00

mijë

njerëz

00

km2

siperfaqe
tokësore

00

nga

12 qarqet e Shqipërisë

Publikime

Jun 09, 2023

Këshilli i Qarkut Durrës mori pjesë në takimin e projektit TransCPEarlyWarning në Cetinje, Mali i Zi më 16-17 maj 2022

Këshilli i Qarkut Durrës mori pjesë në takimin e projektit TransCP

Jun 09, 2023

Këshilli i Qarkut Durrës në projektin për mbrojtjen civile – ADRION TransCPEarlyWarning

Këshilli i Qarkut Durrës në projektin për mbrojtjen civile –

Jun 09, 2023

Komuniteti INTERREG MED për Zhvillimin e Gjelbër

    Komuniteti INTERREG MED për Zhvillimin e Gjelbër organ

Jun 09, 2023

Projekti SYNGGI – 3rd MED GG Transnational Event

              Projekti SYNGGI ̵

Jun 09, 2023

Projekti I-STORMS – Strategji të Integruara të Menaxhimit të Stuhive Detare

              Adriatic-Ionian Progr