x
K Q D

Mbledhja e Këshillit të Qarkut datë 13.07.2023

Mbledhja e Këshillit të Qarkut datë 13.07.2023 Me datë 13.07.2023 në sallën e Këshillit të Qarkut Durrës u zhvillua mbledhja e parë e Këshillit të ri, e cila u thirr […]

Këshilli i Qarkut Durrës mori pjesë në Konferencën Përfundimtare të Projektit Interreg ADRION Programme TransCPEarlyWarning

Këshilli i Qarkut Durrës, së bashku me 10 partnerët e tjerë të konsorciumit, mori pjesë në Konferencën Përfundimtare të Projektit Interreg ADRION Programme TransCPEarlyWarning të mbajtur më 10 shkurt 2023 në […]

Konferenca Ndërkombëtare Zhvillimi i Agroturizmit Mjet për Zhvillimin Socio-Ekonomik të Rajoneve Tona

[layerslider id=”45″] [space line=”no”]   Fjala e mbajtur në Konferencën Ndërkombëtare: “Zhvillimi i Agroturizmit: Mjet për Zhvillimin Socio-Ekonomik të Rajoneve Tona” Gjithnjë e më shumë turizmi po shndërrohet në furnizuesin kryesor të […]

Administrata Publike – Qytetari / Modeli Evropian

[layerslider id=”44″] [space line=”no”] Gjatë takimit me tematikë Administrata Publike – Qytetari,  Modeli Evropian

Takimi me shoqërinë civile me tematikën Cdo fëmijë rom në kopësht

[layerslider id=”43″] [space line=”no”] Gjatë takimit me tematikë Cdo fëmijë rom në kopësht.

Njoftim për vend të lirë pune në shërbimin civil / Specialist në DAMT në Qark

  Njoftim për vend pune Shpallje për vend të lirë pune në shërbimin civil    Në zbatim të pikës 5 , Kreu II i VKM-së 143 , datë 12.03.2014 “Për procedurat […]

Mbledhja e Këshillit të Qarkut dt. 26.01.2016

[layerslider id=”42″] [space line=”no”] Me datë  26.01.2016 në sallën e Këshillit të Qarkut Durrës u zhvillua mbledhja e radhës së këtij Këshilli, e cila kishte si qëllim miratimin e Buxhetit […]

Mbledhja e Këshillit të Qarkut Durrës (dt. 24.12.2015)

[layerslider id=”41″] [space line=”no”] Me datë 24.12.2015 në sallën e Këshillit të Qarkut Durrës u zhvillua mbledhja e radhës së këtij Këshilli, e cila kishte si qëllim ndryshimin e Strukturës […]

Mbledhja e Këshillit të Qarkut Durrës (11.11.2015)

  [layerslider id=”40″] [space line=”no”] Me datë 11.11.2015 në sallën e Këshillit të Qarkut Durrës u zhvillua mbledhja e radhës së këtij Këshilli, e cila kishte si qëllim zgjedhjen e […]

Mbledhja e Këshillit të Qarkut Durrës

[layerslider id=”39″] [space line=”no”] Me datë 15.10.2015 në sallën e Këshillit të Qarkut Durrës u zhvillua mbledhja e parë e këtij Këshilli, e cila u thirr dhe u drejtua  nga […]