x
K Q D

Mbledhja e Këshillit të Qarkut datë 13.07.2023

Mbledhja e Këshillit të Qarkut datë 13.07.2023 Me datë 13.07.2023 në sallën e Këshillit të Qarkut Durrës u zhvillua mbledhja e parë e Këshillit të ri, e cila u thirr […]

Këshilli i Qarkut Durrës mori pjesë në Konferencën Përfundimtare të Projektit Interreg ADRION Programme TransCPEarlyWarning

Këshilli i Qarkut Durrës, së bashku me 10 partnerët e tjerë të konsorciumit, mori pjesë në Konferencën Përfundimtare të Projektit Interreg ADRION Programme TransCPEarlyWarning të mbajtur më 10 shkurt 2023 në […]