x
K Q D

Këshilli i Qarkut Durrës mori pjesë në takimin e projektit TransCPEarlyWarning në Cetinje, Mali i Zi më 16-17 maj 2022

Këshilli i Qarkut Durrës mori pjesë në takimin e projektit TransCPEarlyWarning në Cetinje, Mali i Zi më 16-17 maj 2022 Durres Albania Konsorciumi i projektit TransCPEarlyWarning u takua në Cetinje, […]

Këshilli i Qarkut Durrës merr pjesë në takimin e dytë dhe të tretë të projektit për mbrojtjen civile – ADRION TransCPEarlyWarning

Këshilli i Qarkut Durrës merr pjesë në takimin e dytë dhe të tretë të projektit për mbrojtjen civile – ADRION TransCPEarlyWarning Durres Albania After the Second Project Meeting of TRANSCPEARLYWARNING […]

Komuniteti INTERREG MED për Zhvillimin e Gjelbër

    Komuniteti INTERREG MED për Zhvillimin e Gjelbër organizon me sukses takimin e 3-të ndërkombëtar mbi Rolin e politikëbërësve rajonalë & vendorë në nxitjen e Inovacionit të Gjelbër! Durres […]

Takimi i Dytë i Interreg Mediterranean Med-SYNGGI

      Komuniteti per Zhvillimin e Gjelber INTERREG MED organizoi me sukses mbledhjen e dyte transnacionale mbi Rolet dhe Mundesite per konkurencen ne sektoret publike dhe private. Ne kuader […]