x
K Q D

Këshilli i Qarkut Durrës mori pjesë në Konferencën Përfundimtare të Projektit Interreg ADRION Programme TransCPEarlyWarning

Këshilli i Qarkut Durrës, së bashku me 10 partnerët e tjerë të konsorciumit, mori pjesë në Konferencën Përfundimtare të Projektit Interreg ADRION Programme TransCPEarlyWarning të mbajtur më 10 shkurt 2023 në […]

Këshilli i Qarkut Durrës në projektin për mbrojtjen civile – ADRION TransCPEarlyWarning

Këshilli i Qarkut Durrës në projektin për mbrojtjen civile – ADRION TransCPEarlyWarning Durres Albania TransCPEarlyWarning project funded by Interreg ADRION programme kicked off its activities on September 17, 23, 2020. […]

Projekti SYNGGI – 3rd MED GG Transnational Event

              Projekti SYNGGI – The 3rd transnational event of the Interreg MED Green Growth Community Durres Albania Project description The 3rd transnational event of […]

Projekti I-STORMS – Strategji të Integruara të Menaxhimit të Stuhive Detare

              Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 Durres Albania Këshilli i Qarkut Durrës, së bashku me partnerët e tjerë të përmendur në vazhdim, mori […]

Projekti ISTEN – Transporti i Integruar dhe i Qëndrueshëm në Rrjetin Efikas

                                Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 Projekti ISTEN – Transporti i Integruar dhe i […]

Interreg Mediterranean Med 2014 – 2020 SYNGGI

Rreth Projektit të Këshillit të Qarkut Durrës konsultoni informacionin dhe dokumentin si më poshtë: MED (2014 – 2020) SYNGGI Synergies for Green Growth Initiative-Energising the Impact of Innovation in the […]