x
K Q D

[layerslider id=”42″]

[space line=”no”]

Me datë  26.01.2016 në sallën e Këshillit të Qarkut Durrës u zhvillua mbledhja e radhës së këtij Këshilli, e cila kishte si qëllim miratimin e Buxhetit të Këshillit të Qarkut për vitin 2016.

Pas diskutimeve lidhur me zërat e paraqitura në Buxhet, ky i fundit u hodh për votim dhe u miratua nga këshilltarët prezentë.