x
K Q D

[layerslider id=”35″]

[space line=”no”]

Gjatë një takimi në ambientet e Këshillit të Qarkut Durrës dhe grupin e studentëve Gjermanë të nivelit master, në fushën e Planifikimit të territorit, Turizmit, Shkencave Politike-Sociale si pjesë e një organizimi midis Universitetit të Tiranës dhe Universiteteve të Gjermanisë në kuadrin e aplikimit të shkollave verore. Studentët u njohën me aktivitetin e Institucionit të Këshillit të Qarkut Durrës si edhe me strategjitë dhe politikat në fushën e planifikimit të territorit dhe zhvillimit të turizmit.