x
K Q D

[layerslider id=”14″]
[space line=”yes”]

Ne takimin me Ministren e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, znj. Eglantina Gjermeni ku u parashtrua urdhri për ngritjen e një task-force për manaxhimin e sezonit veror, masat për të gjitha institucionet dhe lehtësitë e ofruara për organet e planifikimit vendor. Takimi zhvillohej me përfaqësues të njësive të qeverisjes vendore të brezit bregdetar në Durrës, Ministrja Gjermeni tha se këto masa kanë nisur të vihen në zbatim me qëllim rritjen e numrit të turistëve përmes cilësisë dhe standardeve të ofruara dhe promovimin e potencialeve që ofron Shqipëria.