x
K Q D

Këshilli i Qarkut Durrës mori pjesë në takimin e projektit TransCPEarlyWarning në Cetinje, Mali i Zi më 16-17 maj 2022

Këshilli i Qarkut Durrës mori pjesë në takimin e projektit TransCPEarlyWarning në Cetinje, Mali i Zi më 16-17 maj 2022 Durres Albania Konsorciumi i projektit TransCPEarlyWarning u takua në Cetinje, […]

Keshilli Qarkut Durrës përfundoi proçedurën e tenderimit për blerjen e pajisjeve në kuadër të Projektit për Mbrojtjen Civile TRANSCPEARLYWARNING

Mbrojtja Civile TRANSCPEARLYWARNING Durrës, Shqipëri Keshilli Qarkut Durrës përfundoi proçedurën e tenderimit për blerjen e pajisjeve në kuadër të Projektit për Mbrojtjen Civile TRANSCPEARLYWARNING 979/2020, Paketa e Punës WP T2. […]

Këshilli i Qarkut Durrës merr pjesë në takimin e dytë dhe të tretë të projektit për mbrojtjen civile – ADRION TransCPEarlyWarning

Këshilli i Qarkut Durrës merr pjesë në takimin e dytë dhe të tretë të projektit për mbrojtjen civile – ADRION TransCPEarlyWarning Durres Albania After the Second Project Meeting of TRANSCPEARLYWARNING […]

Këshilli i Qarkut Durrës në projektin për mbrojtjen civile – ADRION TransCPEarlyWarning

Këshilli i Qarkut Durrës në projektin për mbrojtjen civile – ADRION TransCPEarlyWarning Durres Albania TransCPEarlyWarning project funded by Interreg ADRION programme kicked off its activities on September 17, 23, 2020. […]

Komuniteti INTERREG MED për Zhvillimin e Gjelbër

    Komuniteti INTERREG MED për Zhvillimin e Gjelbër organizon me sukses takimin e 3-të ndërkombëtar mbi Rolin e politikëbërësve rajonalë & vendorë në nxitjen e Inovacionit të Gjelbër! Durres […]

Projekti SYNGGI – 3rd MED GG Transnational Event

              Projekti SYNGGI – The 3rd transnational event of the Interreg MED Green Growth Community Durres Albania Project description The 3rd transnational event of […]

Projekti I-STORMS – Strategji të Integruara të Menaxhimit të Stuhive Detare

              Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 Durres Albania Këshilli i Qarkut Durrës, së bashku me partnerët e tjerë të përmendur në vazhdim, mori […]

Projekti ISTEN – Transporti i Integruar dhe i Qëndrueshëm në Rrjetin Efikas

                                Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 Projekti ISTEN – Transporti i Integruar dhe i […]

Takimi i Dytë i Interreg Mediterranean Med-SYNGGI

      Komuniteti per Zhvillimin e Gjelber INTERREG MED organizoi me sukses mbledhjen e dyte transnacionale mbi Rolet dhe Mundesite per konkurencen ne sektoret publike dhe private. Ne kuader […]

Interreg Mediterranean Med 2014 – 2020 SYNGGI

Rreth Projektit të Këshillit të Qarkut Durrës konsultoni informacionin dhe dokumentin si më poshtë: MED (2014 – 2020) SYNGGI Synergies for Green Growth Initiative-Energising the Impact of Innovation in the […]