x
K Q D

KQD

Mirësevini në webfaqen e Këshillit të Qarkut Durrës!

Publikime

Njoftime - Shpallje - Lajme

Transparenca

Të dhënat mbi informimin dhe ankesat

Këshilli i qarkut durrës

Synimi jonË


1. Zhvillimi rural dhe i agrobiznesit në qarkun e Durrësit.
2. Partneritet korrekt mbi projektet e Bashkimit Europian.
3. Zhvillimi i një turizmi të qëndrueshëm.
4. Shërbim rigoroz për të gjithë qytetarët.
5. Përmirësimi i vazhdueshëm mbi politikat e zbatuara brenda qarkut.

Kryetari

z. Alfred Mullaraj

Çfarë shërbimesh

OFROJMË?

Tituj vendorë

Vërtetime urbanistike

Praktika "Dëshmor i Atdheut"

Vërtetime përpara '91

Shërbim nga DAMT

Shërbim për fatkeqësitë natyrore

tË dhËna pËr
QARKUN DURRËS

00

mijë

njerëz

00

km2

siperfaqe
tokësore

00

nga

12 qarqet e Shqipërisë