x
K Q D

Këshilli i Qarkut Durrës zgjedh forumet e reja drejtuese

Në mbledhjen e datës 27.01.2014, Këshilli i Qarkut të Durrësit zgjodhi forumet e reja drejtuese sikurse janë kryesia ,N/kryetari i Këshillit të Qarkut, Sekretari i Këshillit të Qarkut si dhe u riformatuan Komisionet e përhershme dhe u zgjodhën Kryetarët e tyre.

Me ndryshimin e balancave politike në Këshillin e Qarkut të Durrësit ishin të domosdoshme edhe ndryshimet në strukturat drejtuese të këtij Këshilli.

Me votat e pothuajse të gjithë pjesmarrësve u kryen ndryshimet e reja.

 A-U zgjodh Kryesia e re e Këshillit me 9 anëtarë të cilët janë:

1. z. Vangjush Dako

2. z. Indrit       Buka

3.z.  Gjon        Bardhi

4. z. Rrahman Rrënja

5. z. Gëzim      Agasi

6. z. Sulejman  Ibrahimi

7. z. Artur         Baku

8. znj. Flutura      Kona

9. z. Vasip         Habili.

B- U zgjodh N/Kryetari i Këshillit të Qarkut

z. Qamil Leka

C- U zgjodh Sekretari i Këshillit të Qarkut

z. Artan Zaimi

D- U zgjodh Kryetari i Komisionit të Ekonomisë

z. Gëzim Agasi

E- U zgjodh Kryetari i Komisionit të Arsimit

Znj. Veziko Kerraj

F-U zgjodh Kryetari i Komisionit të Administrimit dhe Mbrojtjes së Territorit

z. Hysni Caca

G-U zgjodh Kryetari i Komisionit të Auditit

z. Bujar Huqi

H-U zgjodh Kryetari i Komisionit të Politikave të Zhvillimit

z. Fatmir Gjergji.