x
K Q D

Këshilli i Qarkut Durrës mori pjesë në takimin e projektit TransCPEarlyWarning në Cetinje, Mali i Zi më 16-17 maj 2022

Durres Albania

Konsorciumi i projektit TransCPEarlyWarning u takua në Cetinje, Mali i Zi më 16-17 Maj 2022. Takimi dha një mundësi të mirë për të rishikuar progresin aktual të projektit dhe për të elaboruar aktivitetet e ardhshme.
Më konkretisht, theksi iu dha prezantimit të platformës së paralajmërimit të hershëm të projektit që integron tre funksionalitete kryesore: projektimin, ekzekutimin dhe monitorimin e proceseve të paralajmërimit të hershëm të mbrojtjes civile, integrimin e sistemeve të jashtme që ofrojnë informacion të dobishëm dhe eksperimentimin me algoritmet e mësimit të makinerive për zbulimin e tymit / flakës nga fotot ose videot në rastin e zjarreve në pyje.

Hapat e ardhshëm përfshijnë organizimin e vendosjes së pilotëve transnacionalë në territoret partnere të ADRION dhe ofrimin e ngritjes së kapaciteteve ndaj palëve të interesit të Mbrojtjes Civile në zonë. Një strategji e shoqëruar me një plan veprimi është parashikuar si hapi i fundit i projektit që ofron një vizion dhe zgjidhje të përbashkëta për makrorajonin ADRION në lidhje me Paralajmërimin e Hershëm të Mbrojtjes Civile.

Konsorciumi gjithashtu pati një takim me departamentin e zjarrfikësve të Komunës së Cetinjës duke mbledhur informacion mbi nevojat e përdoruesve dhe mbi proceset e ndjekura. U diskutua rreth vendosjes së pilotëve lokalë në Cetinje që do të përfshijë departamentin e zjarrfikësve dhe palë të tjera të interesit.

U diskutuan gjithashtu çështje të menaxhimit të projektit dhe komunikimit. Një takim i Komitet Drejtues të projektit u mbajt për të diskutuar çështjet e menaxhimit të projektit, ku gjithashtu u mbajt dhe një konferencë për shtyp.