x
K Q D

Mbrojtja Civile TRANSCPEARLYWARNING

Durrës, Shqipëri

Keshilli Qarkut Durrës përfundoi proçedurën e tenderimit për blerjen e pajisjeve në kuadër të Projektit për Mbrojtjen Civile TRANSCPEARLYWARNING 979/2020,
Paketa e Punës WP T2.

TRANSCPEARLYWARNING: Lexo më shumë