x
K Q D

Mbledhja e Këshillit të Qarkut datë 13.07.2023

Mbledhja e Këshillit të Qarkut datë 13.07.2023 Me datë 13.07.2023 në sallën e Këshillit të Qarkut Durrës u zhvillua mbledhja e parë e Këshillit të ri, e cila u thirr […]