x
K Q D

Alfred Mullaraj

Kryetar i këshillit të qarkut

Edukimi

Viti 1987 - 1992

Dega : Kimi
(Master Shkencor)

Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës