x
K Q D

Anila Dauti

Drejtoreshë e Administratës

Edukimi

Viti 2010 - 2012

Dega : Teori dhe Metoda Komunikimi
(Master Shkencor)

Universiteti i Milanos
Fakulteti i Letërsisë dhe Filozofisë

Viti 2006 - 2009

Dega : Gjuhët dhe Letersitë e Huaja te Kulturës Moderne
(Bachelor)

Universiteti i Milanos
Fakulteti i Letërsisë dhe Filozofisë