x
K Q D

Projekte

Mar 20, 2024

Këshilli i Qarkut Durrës në projektin për mbrojtjen civile – ADRION TransCPEarlyWarning

Këshilli i Qarkut Durrës në projektin për mbrojtjen civile –

Mar 20, 2024

Projekti SYNGGI – 3rd MED GG Transnational Event

              Projekti SYNGGI ̵

Mar 20, 2024

Projekti I-STORMS – Strategji të Integruara të Menaxhimit të Stuhive Detare

              Adriatic-Ionian Progr

Mar 20, 2024

Interreg Mediterranean Med 2014 – 2020 SYNGGI

Rreth Projektit të Këshillit të Qarkut Durrës konsultoni informaci