x
K Q D

Artan Zaimi

Sekretar I Këshillit Të Qarkut

Edukimi

Viti 1988 - 1993

Dega : Inxhinieri Hidroteknike
(Master Shkencor)

Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit