x
K Q D

Shpallje

Sep 29, 2023

Njoftim për vend të lirë pune në shërbimin civil / Drejtor

SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRI

Sep 29, 2023

Njoftim për vend të lirë pune në shërbimin civil / Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve

SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRI

Sep 29, 2023

Njoftim Shpallje Fituesi

  Njoftim mbi shpalljen e fituesit     Për pranimin n