x
K Q D

Alneida Rroshi

Drejtoreshë e Kabinetit

Edukimi

Viti 2011 - 2013

Dega : Drejtësi Publike
(Master Shkencor)

Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Drejtësisë

Viti 2008 - 2011

Dega : Drejtësi Publike
(Bachelor)

Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Drejtësisë