x
K Q D

DAMT

Sektorët

  • Administrimi i Tokës
  • Inspektoriati i Mbrojtjes së Tokës

Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

Objekti :
Është funksion i deleguar i detyrueshëm i Këshillit të Ministrave, i cili ka si objekt kryesor të punës, Administrimin dhe Mbrojtjen e Tokës Bujqësore, brendandarjes administrative territoriale të Qarkut Durrës.