• Vangjush Dako
 • Alfred Mullaraj
 • Gezim Agasi
 • Fatmir Gjergji
 • Flamur Gjuzi
 • Flutura Konaj
 • Veziko Kerraj
 • Vasib Habibi
 • Sherif Fortuzi
 • Andri Ceri
 • Xhemal Muharremi
 • Bujar Huqi
 • Bedri Luku
 • Besnik Hoxha
 • Indrit Buka
 • Altion Keci
 • Rezart Muka
 • Gjon Bardhi
 • Sabah Stafuka
 • Artur Baku
 • Shkelzen Hoxha
 • Klodian Merlika
 • Hysni Caca
 • Agim Hoxha
 • Pellumb Guza
 • Rezart Tusha
 • Ardian Kokomani
 • Osman Elezi
 • Hil Priska
 • Beqir Berisha
 • Cicile Priska
 • Sulejman Ibrahim
 • Fadil Karepi
 • Ismail Gjergji
 • Dashamir Osmani
 • Hysen Gashi
 • Arselma Kabashi
 • Beqir Selimmusaj
 • Qemal Daci
 • Myrteza Kaziu
 • Hamdi Pasha
 • Astrit Tonuzi
 • Qamil Leka

 

 • Xhevair Bilja
 • Rrahman Rreja
 • Mide Arra

Kryetar i Këshillit të Qarkut

Kryetari I keshillit te qarkut, Z.Alfred Mullaraj

Mirëserdhet në faqjen zyrtare të Këshillit të Qarkut Durrës.

Z. Alfred Mullaraj
Kryetar i Këshillit të Qarkut

Harta

Qarku Durres

Click to open larger map

Lidhjet

 • IPA Adriatic
 • Delmvet
 • Urdhëri i ministrit te financave nr. 32/2 dt. 09/05/2014

  Per perzgjedhjen e inspektoreve financiare publike Ne vijim te shkreses se Ministrise se Financava nr.262911, date 28.02.2014 "Per perzgjedhjen e inspektoreve financiare publike", Ju dergojme bashkelidhur Urdhrin e Ministrit te Financave nr.32/2, date.09.05.2014 "Per nje ndryshim ne Urdhrin e Ministrit te Financave nr.32, date 27.02.2014 per perzgjedhjen e inspektoreve financiare publike", Ne zbatim te ketij urdhri. shtyhet afati per procesin e perzgjedhjes se inspektoreve financiare publike. Afati per dorezimin e dokumentacionit nga kandidatet per inspektore financiar publike. do te jete brenda dates 30.05.2014. prane Drejtorise se Inspektimit Financiar Publik ne Ministrine e Financave. ne adresen "Bulevardi Deshmoret e Kombit nr.3 ". Tirane. Zgjatja e afatit kohor per procesin e perzgjedhjes se inspektoreve financiare publike, synon te mundesoje pjesemarrje sa me te madhe te kandidateve ne kete proces, per nje perzgjedhje sa me cilesore te kapaciteteve qe do te angazhohen ne misione te inspektimit financiar publik, ne zbatim te ligjit nr.l0294, date 01.07.2010 "Per inspektimin financiar publik", Per te siguruar mbarevajtjen e ketij procesi, kerkoj bashkepunim institucional me njesite publike, per te njoftuar punonjesit e administrates dhe te strukturave vartese per kete ndryshim te urdhrit te Ministrit te Financave, duke e publikuar edhe ne faqen e intemetit te subjektit. Titullaret e organit qendror te njesise publike dhe drejtuesit me te larte te njesise publike, ne te cilen eshte punesuar nepunesi aplikant, jane te lutur qe te mbeshtesin personat qe plotesojne keto kritere, per te aplikuar per te qene inspektore financiare publik. Me respekt, GELARDINA PRODANI SEKRETAR I PERGJlTHSHEM