x
K Q D

Konferenca Ndërkombëtare Zhvillimi i Agroturizmit Mjet për Zhvillimin Socio-Ekonomik të Rajoneve Tona

[layerslider id=”45″] [space line=”no”]   Fjala e mbajtur në Konferencën Ndërkombëtare: “Zhvillimi i Agroturizmit: Mjet për Zhvillimin Socio-Ekonomik të Rajoneve Tona” Gjithnjë e më shumë turizmi po shndërrohet në furnizuesin kryesor të […]

Administrata Publike – Qytetari / Modeli Evropian

[layerslider id=”44″] [space line=”no”] Gjatë takimit me tematikë Administrata Publike – Qytetari,  Modeli Evropian

Takimi me shoqërinë civile me tematikën Cdo fëmijë rom në kopësht

[layerslider id=”43″] [space line=”no”] Gjatë takimit me tematikë Cdo fëmijë rom në kopësht.

Njoftim për vend të lirë pune në shërbimin civil / Specialist në DAMT në Qark

  Njoftim për vend pune Shpallje për vend të lirë pune në shërbimin civil    Në zbatim të pikës 5 , Kreu II i VKM-së 143 , datë 12.03.2014 “Për procedurat […]

Mbledhja e Këshillit të Qarkut dt. 26.01.2016

[layerslider id=”42″] [space line=”no”] Me datë  26.01.2016 në sallën e Këshillit të Qarkut Durrës u zhvillua mbledhja e radhës së këtij Këshilli, e cila kishte si qëllim miratimin e Buxhetit […]

Mbledhja e Këshillit të Qarkut Durrës (dt. 24.12.2015)

[layerslider id=”41″] [space line=”no”] Me datë 24.12.2015 në sallën e Këshillit të Qarkut Durrës u zhvillua mbledhja e radhës së këtij Këshilli, e cila kishte si qëllim ndryshimin e Strukturës […]

Mbledhja e Këshillit të Qarkut Durrës (11.11.2015)

  [layerslider id=”40″] [space line=”no”] Me datë 11.11.2015 në sallën e Këshillit të Qarkut Durrës u zhvillua mbledhja e radhës së këtij Këshilli, e cila kishte si qëllim zgjedhjen e […]

Mbledhja e Këshillit të Qarkut Durrës

[layerslider id=”39″] [space line=”no”] Me datë 15.10.2015 në sallën e Këshillit të Qarkut Durrës u zhvillua mbledhja e parë e këtij Këshilli, e cila u thirr dhe u drejtua  nga […]

Takimi me ekuipazhin e nëndetëses turke TCG PREVEZE

[layerslider id=”38″] [space line=”no”] Gjatë një takimi me pjesë të ekuipazhit të Nëndetëses Turke “TCG PREVEZE”.

Takim informues me ekspertë, përfaqësues të qeverisjes vendore dhe të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Kosovës.

[layerslider id=”37″] [space line=”no”] Gjatë një takimi informues dhe shkëmbimit të eksperiencave mbi zhvillimin rural, mbrojtjes tokës bujqësore dhe aspekteve të tjera lidhur me këto problematika me grupin e ekspertëve, […]