x
K Q D

[layerslider id=”44″]

[space line=”no”]

Gjatë takimit me tematikë Administrata Publike – Qytetari,  Modeli Evropian